Desenvolupament de mètodes numèrics pel càlcul no lineal d’estructures combinant mètodes d’elements finits i d’elements discrets

Desenvolupament de mètodes numèrics pel càlcul no lineal d’estructures combinant mètodes d’elements finits i d’elements discrets

Convocatòria: Doctorat Industrial
Referencia: Proba pilot
Estudiant: Miquel Santasusana

2013-2016